Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WeDontHaveTime AB

WeDontHaveTime AB

WeDontHaveTime AB
Birger Jarlsgatan 57 C
113 56 Stockholm

Hemsida:

wedonthavetime.org

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

We Don't Have Time har ambitionen att skapa det första sociala nätverket med fokus på klimatfrågan.

Teckningsperiod:

1 oktober 2019 - 16 november 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

13 kr per B-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Minimum 150 B-aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss