Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Want AB

Want AB

Want AB
Högbergsgatan 18
116 20 Stockholm

Hemsida:

www.towork.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Want tillhandahåller marknaden med tids- & kostnadsbesparande rekryteringstjänster till företag med behov av att hitta kvalificerade medarbetare. Want AB hette tidigare Towork Sverige AB. Företagets organisationsnummer är 556713-1056. Det fanns tidigare ett annat närstående företag som hette Want AB, numera Tulum AB.

Teckningsperiod:

15 oktober 2012 - 30 oktober 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,85 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission till Want AB, Terraferma AB, SVTB Holding AB och Cibet AB.

Post:

Övrigt:

Want AB tecknar aktier för att dela ut dessa till sina ca 300 aktieägare för att öka aktiespridningen i bolaget. Towork har tecknat aktier för motsvarande belopp i Want AB för att på motsvarande sätt öka aktiespridningen i det bolaget.

OBS, datumen för denna riktade nyemission är en uppskattning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss