Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wäsa Stone & Mining AB

Wäsa Stone & Mining AB

Wäsa Stone & Mining AB
Dalgatan 130
796 21 Älvdalen

Hemsida:

www.wsm.nu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Wäsa Stone & Mining är ett prospekteringsbolag som satsar på utvinning av bas- och ädelmetaller.

Teckningsperiod:

1 juni 2011 - 30 juni 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,25 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

11 juli 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 37,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Företaget kommer att lista sina aktier på NGM Nordic-MTF.

Uppdaterat: 2011-06-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss