Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wäsa Stone & Mining AB

Wäsa Stone & Mining AB

Wäsa Stone & Mining AB
Dalgatan 130
796 21 Älvdalen

Hemsida:

www.wsm.nu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Wäsa Stone & Mining är ett prospekteringsbolag som satsar på utvinning av bas- och ädelmetaller.

Teckningsperiod:

1 oktober 2010 - 29 oktober 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,75 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

29 oktober 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 35,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minsta teckningspost är 1000 aktier.

Övrigt:

Wäsa Stone & Mining har ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

Uppdaterat: 2010-10-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss