Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vultus AB

Vultus AB

Vultus AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

/www.vultus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vultus utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

Teckningsperiod:

15 september 2023 - 15 september 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,2 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

16,55 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Tigrim Capital AB, samt styrelse och ledning.

Post:

Övrigt:

Teckningskursen motsvarar en premie om 214 procent från mot senaste avslutet i aktien den 13 september 2023 om 0,51 SEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss