Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Voxema AB

Voxema AB

Voxema AB
Frejagatan 13
725 35 Västerås

Hemsida:

voxema.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

VoXemas röstförstärkare skall hjälpa människor med röstproblem och/eller vara ett preventivt hjälpmedel i förebyggande syfte.

Teckningsperiod:

20 mars 2012 - 15 juni 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

0,3 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

25.000 aktier, dvs 25.000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss