Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vostok Emerging Finance Ltd

Vostok Emerging Finance Ltd

Vostok Emerging Finance Ltd
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, Bermuda

Hemsida:

www.vostokemergingfinance.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vostok Emerging Finance kommer primärt göra investeringar i bolag som tillhandahåller moderna finansiella tjänster, till exempel onoterade bolag aktiva inom finansiering för konsumenter, betalningslösningar och lån.

Teckningsperiod:

19 november 2015 - 3 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

588 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 november 2015

Värdering:

73,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 8:1. Innehav av 1 depåbevis erhåller en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) depåbevis som vardera representerar en (1) ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Depåbevisinnehavare som sammanlagt innehar cirka 60 procent av utestående Depåbevisen har uttryckt sitt stöd och indikerat sitt intresse för att delta i Företrädesemissionen. I tillägg till detta har medlemmar i styrelse och ledning åtagit sig att teckna totalt 3 583 824 nya Depåbevis, motsvarande cirka 0,6 procent av de nya Depåbevisen som erbjuds i Företrädesemissionen, genom att utnyttja teckningsrätter

Uppdaterat: 2015-11-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss