Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Volati AB

Volati AB

Volati AB
Engelbrektsplan 1
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.volati.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap och processer.

Teckningsperiod:

12 maj 2015 - 26 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

500 Mkr + 200 Mkr

Teckningskurs:

106 kr per preferensaktie

Likviddag:

1 juni 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Post:

50 aktier, dock lägst 100 aktier.

Övrigt:

Den årliga preferensutdelningen uppgår till 8,00 kronor per Preferensaktie, vilket innebär att de nyemitterade Preferensaktierna ger en årlig direktavkastning motsvarande cirka 7,5 procent (vilket motsvarar en årlig effektiv direktavkastning om cirka 7,8 procent). Preferensutdelningen utbetalas kvartalsvis med 2,00 kronor per kvartal och Preferensaktie.

Den 8 juni 2015 är det planerat att Volatis preferensaktier börjar handlas på First North.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss