Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VKG Energy Services AB

VKG Energy Services AB
Hammarbacke 4 B
19149 Sollentuna

Hemsida:

www.vkg.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Erbjuder ett heltäckande sortiment, samt installation och service av energisparande kyl- och värmeprodukter till privatpersoner och företag. VKG Energy Services AB hette tidigare Värmekyl Grossisten Scandinavia AB.

Teckningsperiod:

13 juli 2010 - 27 juli 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 juli 2010

Värdering:

Pre-money 9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. 1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter 13 - 22 juli 2010. 54,1 procent av emissionslikviden är säkerställd genom ett teckningsåtagande av huvudägaren Mannerheim Invest AB, vilken även garanterar resterande del av nyemissionen. Ingen garantiersättning utgår.

Uppdaterat: 2010-07-12

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss