Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vivoline Medical AB

Vivoline Medical AB

Vivoline Medical AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.vivoline.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vivoline Medical utvecklar teknik som ska förlänga användningsperioden av lungor för transplantation.

Teckningsperiod:

13 oktober 2014 - 29 oktober 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

27,4 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 oktober 2014

Värdering:

63,9 Mkr pre-money och 91,3 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Vivoline har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare om cirka 16,3 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett garantikonsortium åtagit sig att garantera resterande del av emissionslikviden. Företrädesemissionen är således säkerställd till ett belopp om cirka 27,4 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionslikviden.

Efter emissionen flyttar handeln i aktien från Aktietorget till First North.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss