Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Viscogel AB

Viscogel AB

Viscogel AB
Gunnar Asplunds allé 32
171 63 Solna

Hemsida:

www.viscogel.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Viscogel har som affärsidé att vidareutveckla och kommersialisera högkvalitativt kitosan och kitosan-geler för medicinskt bruk.

Teckningsperiod:

26 mars 2013 - 15 april 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

19 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 66 Mkr

Villkor:

Riktad till befintliga aktieägare och nya större investerare.

Post:

Övrigt:

Huvuddelen av emissionen var säkrad i förväg genom åtaganden från en större ny investerare samt befintliga ägare. Bolaget fick in 19 Mkr av de 20 Mkr man sökte. Två nya större investerare blev delägare via denna nyemission.

Syftet med nyemissionen är att säkra bolagets kapitalbehov för de närmaste två åren och kunna slutföra förhandlingar med licenstagare och partners, samt utvärdera ytterligare tillämpningar av bolagets teknologier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss