Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Virtway Invest AB

Virtway Invest AB

Virtway Invest AB
Kungsgatan 41
411 15 Göteborg

Hemsida:

virtwayinvest.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Virtway Invest investerar i företag. Virtway Invest har investerat i spelföretaget Indigo Group SL.

Teckningsperiod:

1 juni 2014 - 31 augusti 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

11 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission, riktad till dem som har lånat ut pengar till bolaget.

Post:

1428 aktier, dvs 10 000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss