Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vinovo AB

Vinovo AB

Vinovo AB
Hamngatan 11
11147 Stockholm

Hemsida:

www.vinovo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare.

Teckningsperiod:

5 november 2012 - 19 november 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,4 Mkr

Teckningskurs:

2,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 oktober 2012

Värdering:

Pre-money 107 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende hela emissionsbeloppet från befintliga ägare och externa intressenter, varav cirka 10,5 miljoner kronor (49 procent av nyemissionen) omfattas av teckningsförbindelser och cirka 10,9 miljoner kronor (51 procent) omfattas av emissionsgarantier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss