Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vinovo AB

Vinovo AB

Vinovo AB
Hamngatan 11
11147 Stockholm

Hemsida:

www.vinovo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare.

Teckningsperiod:

25 maj 2012 - 25 maj 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

14,2 Mkr

Teckningskurs:

3,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 142 Mkr.

Villkor:

Riktad till Göran Bronner, via bolag och Johan Strömberg, privat och via bolag.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss