Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vinovo AB

Vinovo AB

Vinovo AB
Hamngatan 11
11147 Stockholm

Hemsida:

www.vinovo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare.

Teckningsperiod:

20 januari 2011 - 31 januari 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

7,5 - 8,8 Mkr

Teckningskurs:

3,40-4,00 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 126-148 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 95 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Vinovo-aktien under perioden 20-31 januari 2011, dock lägst 3,40 kronor per aktie och högst 4,00 kronor per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss