Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vindico Security AB

Vindico Security AB

Vindico Security AB
Bergfotsgatan 3
43135 Mölndal

Hemsida:

www.vindico.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor.

Teckningsperiod:

16 september 2014 - 30 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,02 + 2,20 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 september 2014

Värdering:

5,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:7. En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad av bolagets nuvarande huvudägare som lämnat teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium. Dessutom kan företaget använda en övertilldelningsoption på 2,2 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss