Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vindico Security AB

Vindico Security AB

Vindico Security AB
Bergfotsgatan 3
43135 Mölndal

Hemsida:

www.vindico.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor.

Teckningsperiod:

13 juni 2011 - 28 juni 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,05 Mkr

Teckningskurs:

0,09 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 juni 2011

Värdering:

Pre-money 2,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. 1 innehavd aktie berättigar aktieägaren till 3 teckningsrätter. 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter äger rum mellan 13-22 juni 2011.

Uppdaterat: 2011-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss