Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vimian Group AB

Vimian Group AB

Vimian Group AB
Riddargatan 19
114 57 Stockholm

Hemsida:

www.vimian.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vimian är en koncern inom djursjukvård inom områden som medicinteknik, läkemedel, diagnostik och veterinärtjänster.

Teckningsperiod:

9 juni 2021 - 9 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

500 Mkr (+ ca 5,5 Mdkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

76 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

29,1 Mdkr pre-money och 29,6 Mdkr post money

Villkor:

Private placement riktad till kvalificerade investerare i Sverige och utomlands.

Post:

Övrigt:

Vimian noteras på First North under juni 2021.

Inget publikt erbjudande kommer att göras utan hela noteringserbjudandet görs som en private placement.

SEB Investment Management AB, Swedbank Robur Fonder, Cliens Kapitalförvaltning AB, Handelsbanken Fonder, Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, Funds, BlackRock, Inc., I&T Asset Management (Investering & Tryghed), Keel Capital AB och Investment AB Öresund är ankarinvesterare och har åtagit sig att köpa aktier för 5 110 Mkr i erbjudandet.

Uppdaterat: 2021-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss