Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vilhelmina Mineral AB

Vilhelmina Mineral AB

Vilhelmina Mineral AB
Kungsängsvägen 31
751 05 Uppsala

Hemsida:

vilhelminamineral.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vilhelmina Mineral innehar nu rättigheterna till den kvarvarande Stekenjokkfyndigheten med en bedömd mineralresurs på uppemot 10 Mton, med koppar, silver, guld, zink och bly. Vilhelmina Mineral AB hette tidigare Northfield Exploration AB.

Teckningsperiod:

15 april 2020 - 29 april 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

22,1 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

33,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Varje aktie i Bolaget berättigar till två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad i sin helhet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss