Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vilhelmina Mineral AB

Vilhelmina Mineral AB

Vilhelmina Mineral AB
Kungsängsvägen 31
751 05 Uppsala

Hemsida:

vilhelminamineral.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vilhelmina Mineral innehar nu rättigheterna till den kvarvarande Stekenjokkfyndigheten med en bedömd mineralresurs på uppemot 10 Mton, med koppar, silver, guld, zink och bly. Vilhelmina Mineral AB hette tidigare Northfield Exploration AB.

Teckningsperiod:

12 november 2018 - 12 november 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,13 kr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

43,59 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss