Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vilhelmina Mineral AB

Vilhelmina Mineral AB

Vilhelmina Mineral AB
Kungsängsvägen 31
751 05 Uppsala

Hemsida:

vilhelminamineral.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vilhelmina Mineral innehar nu rättigheterna till den kvarvarande Stekenjokkfyndigheten med en bedömd mineralresurs på uppemot 10 Mton, med koppar, silver, guld, zink och bly. Vilhelmina Mineral AB hette tidigare Northfield Exploration AB.

Teckningsperiod:

12 oktober 2018 - 26 oktober 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

2 november 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

72,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 1500 aktier.

Övrigt:

Planerad första dag för handel i aktien på NGM Nordic MTF är den 29 november 2018.

18,4 Mkr av emissionen är garanterad.

Uppdatering: Vilhelmina Mineral drar tillbaka emissionen och skjuter fram noteringen. Gör en mindre riktad emission.

Uppdaterat: 2018-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss