Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vigmed Holding AB

Vigmed Holding AB

Vigmed Holding AB
Drottninggatan 28
252 21 Helsingborg

Hemsida:

vigmed.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vigmed utvecklar säkra kanyler och nålar som är stickskyddade.

Teckningsperiod:

8 maj 2017 - 8 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

72,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Greiner Bio-One GmbH .

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss