Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vigmed Holding AB

Vigmed Holding AB

Vigmed Holding AB
Drottninggatan 28
252 21 Helsingborg

Hemsida:

vigmed.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vigmed utvecklar säkra kanyler och nålar som är stickskyddade.

Teckningsperiod:

23 november 2015 - 7 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

57 Mkr

Teckningskurs:

2,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 november 2015

Värdering:

114 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter ger ägaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare och externa garanter.

Uppdaterat: 2015-11-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss