Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VideoBur Sthlm Int AB

VideoBur Sthlm Int AB

VideoBur Sthlm Int AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.videoburst.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Teckningsperiod:

18 maj 2017 - 5 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,64 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 maj 2017

Värdering:

18,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss