Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VideoBur Sthlm Int AB

VideoBur Sthlm Int AB

VideoBur Sthlm Int AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.videoburst.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Teckningsperiod:

27 maj 2016 - 10 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

22 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för alla.

Post:

500 aktier, dock minimum 2500 aktier.

Övrigt:

Videoburst noteras på Aktietorget den 20 juni 2016.

Hela emissionen är garanterad.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss