Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Victoria Park AB

Victoria Park AB

Victoria Park AB
Krossverksgatan 7 b
200 61 Limhamn

Hemsida:

www.victoriapark.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Victoria Park är en blandning av hotellbolag, fastighetsbolag och vårdhem.

Teckningsperiod:

26 februari 2014 - 13 mars 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

208 Mkr + 208 Mkr

Teckningskurs:

20,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 februari 2014

Värdering:

1040 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Victoria Park gör en företrädesemission på 200 Mkr, med möjligheten att använda en övertilldelningsoption på ytterligare 200 Mkr.

Aktieägare i Victoria Park, vilka tillsammans representerar 71 procent av kapitalet i Victoria Park, har förbundit sig att teckna aktier för totalt 109 Mkr. Därutöver har garantiåtaganden om 78 Mkr erhållits. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår således till totalt 187 Mkr.

Uppdaterat: 2014-02-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss