Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Victoria Park AB

Victoria Park AB

Victoria Park AB
Krossverksgatan 7 b
200 61 Limhamn

Hemsida:

www.victoriapark.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Victoria Park är en blandning av hotellbolag, fastighetsbolag och vårdhem.

Teckningsperiod:

26 juni 2013 - 16 juli 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige samt institutioner i Sverige och utomlands.

Post:

Poster om 100 aktier, minimum 1500 aktier.

Övrigt:

Danir AB, som ägs indirekt av Dan Olofsson med familj, har uttryckt sin avsikt att teckna 4 000 000 stamaktier, motsvarande 30 Mkr, i nyemissionen.

Samtidigt som denna emission av stamaktier så gör företaget även en emission av preferensaktier på 300 Mkr.

Uppdatering: Victoria Park meddelade den 8 juli att efterfrågan är stor och att företaget därför utökar denna emission till 100 Mkr.

Uppdaterat: 2013-07-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss