Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Victoria Park AB

Victoria Park AB

Victoria Park AB
Krossverksgatan 7 b
200 61 Limhamn

Hemsida:

www.victoriapark.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Victoria Park är en blandning av hotellbolag, fastighetsbolag och vårdhem.

Teckningsperiod:

26 juni 2013 - 16 juli 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

300 Mkr

Teckningskurs:

250 kr per preferensaktie

Likviddag:

23 juli 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige, samt institutioner i Sverige och utomlands.

Post:

Poster om 10 aktier, minimum 50 aktier.

Övrigt:

Preferensaktierna har företrädesrätt till en årlig utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie, vilket medför en årlig direktavkastning om 8,0 procent baserat på teckningskursen om 250,00 kronor.

Företaget gör även en emission av stamaktier på 50 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss