Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics AB
Per Albin Hanssons väg 41
214 32 Malmö

Hemsida:

www.vibrosense.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vibrosense har ett system för känseldiagnostik på händer och fingrar för att upptäcka vibrationsskador. Nu utvecklas ett nytt instrument som bygger på samma teknik för att kunna göra känseldiaggnostik även på fötter.

Teckningsperiod:

11 maj 2020 - 11 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,04 Mkr

Teckningskurs:

17,60 kr per unit / 4,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

54,13 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till 14 investerare. Varje unit består av fyra (4) nyemitterade B-aktier och tre (3) Teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 120 000 kronor och det totala antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 1 200 000 stycken. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av B-aktier under perioden 1 april 2021 – 15 april 2021 till en teckningskurs om 5,72 SEK, motsvarande 130 procent av teckningskursen per B-aktie i Nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss