Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics AB
Per Albin Hanssons väg 41
214 32 Malmö

Hemsida:

www.vibrosense.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vibrosense har ett system för känseldiagnostik på händer och fingrar för att upptäcka vibrationsskador. Nu utvecklas ett nytt instrument som bygger på samma teknik för att kunna göra känseldiaggnostik även på fötter.

Teckningsperiod:

9 mars 2015 - 1 april 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,13 Mkr

Teckningskurs:

4,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Vibrosense listas på Aktietorget den 4 maj 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss