Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vestum AB

Vestum AB

Vestum AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.vestum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

16 april 2021 - 19 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

215 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

WeSC inledde en emission på 8 600 000 aktier efter att marknaden stängt den 16 april 2021 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 19 april.

Uppdatering: WeSC fick in 215 Mkr till 25 kr per aktie. Tecknades av Jan Persson, Elias Georgiadis, Tomas Georgiadis, Johannes Lien samt Michael Berg..

Uppdaterat: 2021-04-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss