Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vestum AB

Vestum AB

Vestum AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.vestum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

28 augusti 2019 - 13 september 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50,1 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr per unit / 0,01 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 augusti 2019

Värdering:

6,26 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 8:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit, bestående av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2019:1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 41 procent av teckningsförbindelser och till cirka 49 procent av emissionsgarantier. Därmed är Företrädesemissionen säkerställd till 90 procent.

Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 9 mars 2020 till och med 23 mars 2020. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är densamma som för teckning av aktier i Företrädesemissionen, det vill säga 0,01 SEK.

Uppdaterat: 2019-08-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss