Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vestum AB

Vestum AB

Vestum AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.vestum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

27 november 2018 - 27 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,08 Mkr

Teckningskurs:

0,105

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, tecknad av Nove Capital Fund, GoMobile Nu AB, Mangold Fondkommission AB, Martin Bjäringer, Jimmy Fun AB, Servisen Group AB, Anders Danielsson, Love Carlsson, Bernhard von der Osten-Sacken, Lectica AB, Per-Olof Boija, Thomas Johansson, Paulsson Advisory AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss