Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vestum AB

Vestum AB

Vestum AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.vestum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

8 augusti 2017 - 23 augusti 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

28 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 augusti 2017

Värdering:

28 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser har inkommit om 13,2 MSEK varav 10,7 MSEK har ställts till bolagets förfogande genom inlåning. Därutöver finns garantiförbindelser om ytterligare 5 MSEK vilket innebär att emissionen genom teckningsförbindelser från större aktieägare och garantiåtaganden är säkrad till 18,2 MSEK motsvarande cirka 65 procent.

Uppdaterat: 2017-08-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss