Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vestum AB

Vestum AB

Vestum AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.vestum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

7 juli 2016 - 21 juli 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

38,3 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juli 2016

Värdering:

76,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i WeSC.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 % genom teckningsförbindelser och garantier.

I samband med denna företrädesemission av aktier så gör företaget även en konvertibelemission. En nyemission av konvertibler om högst 17 MSEK riktad till Nove Capital Master Fund. Konvertiblerna skall betalas genom kvittning.

Uppdaterat: 2016-06-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss