Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vestum AB

Vestum AB

Vestum AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.vestum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

23 juni 2014 - 7 juli 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

46,2 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 juni 2014

Värdering:

57,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. En (1) befintlig aktie berättigar till fyra (4) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss