Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vestum AB

Vestum AB

Vestum AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.vestum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

11 oktober 2013 - 25 oktober 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

55 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 oktober 2013

Värdering:

37 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Aktieägarna Theodor Dalenson (tillika styrelsens ordförande) och SSE Opportunities Ltd, som tillsammans innehar cirka 7,3% av aktierna och rösterna i bolaget har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Dessa aktieägare har vidare, tillsammans med de externa investerarna Servisen Investment Management AB och Evermore Global Advisors, LLC, för kunds räkning, genom emissionsgarantier förbundit sig att teckna de aktier i företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att företrädesemissionen till fullo är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2013-10-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss