Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vestum AB

Vestum AB

Vestum AB
Birger Jarlsgatan 27
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.vestum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som består av en sammanhållen grupp av företag som kännetecknas av finansiell stabilitet, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal förankring. Vestum AB hette tidigare WeSC AB. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

30 november 2012 - 14 december 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,4 Mkr

Teckningskurs:

11,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2012

Värdering:

Pre-money 85,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Theodor Dalenson har i egenskap av garant förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande hela emissionsbeloppet. Härtill har avsiktsförklaring om deltagande lämnats av Nove Capital och Greger Hagelin som tillsammans representerar drygt 15 procent av utestående aktier i Bolaget.

Uppdaterat: 2012-11-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss