Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB
Gustavslundsvägen 143
16751 Bromma

Hemsida:

www.venueretail.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet accessoarer, reseeffekter och skor och i Norden med ett nätverk av 152 butiker. Efter en renodling av verksamheten under 2008 drivs verksamheten i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo med tillsammans 515 medarbetare.

Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

27 februari 2006 - 14 mars 2006

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

339 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

15 februari 2006

Värdering:

Villkor:

Företräde 5:1. 5 B-aktier per A- eller B-aktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter 27 februari - 14 mars. Handel med BTA 27 februari - till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Företaget noterat på O-listan.

Uppdaterat: 2008-04-12

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss