Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB
Gustavslundsvägen 143
16751 Bromma

Hemsida:

www.venueretail.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet accessoarer, reseeffekter och skor och i Norden med ett nätverk av 152 butiker. Efter en renodling av verksamheten under 2008 drivs verksamheten i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo med tillsammans 515 medarbetare.

Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

22 april 2008 - 7 maj 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

92,8 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit

Likviddag:

Samtidig kontant betalning.

Avstämningsdag:

16 april 2008

Värdering:

Aktiekurs den 29 februari 2008 var 5,65 kr, vilket gav företaget en värdering på 349 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En unit per två innehavda aktier. En unit består av 1 B-aktie och 1 teckningsoption för 1 B-aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd i sin helhet. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under ett antal perioder, dock senast 30 april 2009. Teckningskurs 3 kr. Vi fullt utnyttjande tillförs bolaget ytterligare 92,8 Mkr.

Uppdaterat: 2008-04-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss