Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB
Gustavslundsvägen 143
16751 Bromma

Hemsida:

www.venueretail.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet accessoarer, reseeffekter och skor och i Norden med ett nätverk av 152 butiker. Efter en renodling av verksamheten under 2008 drivs verksamheten i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo med tillsammans 515 medarbetare.

Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

26 april 2016 - 26 april 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

79 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per C-aktie (preferensaktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till konvertibelinnehavarna, betalning genom kvittning.

Post:

Övrigt:

Innehavare av Preferensaktier har rätt till en årlig utdelning om 5 procent av det nominella beloppet (3 kr).

Varje Preferensaktie kommer senast efter årsstämman 2021 att omstämplas till en (1) aktie av serie B, under förutsättning att full utdelning betalats för 5 år, med frivillig rätt till omstämpling dessförinnan.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss