Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB
Gustavslundsvägen 143
16751 Bromma

Hemsida:

www.venueretail.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet accessoarer, reseeffekter och skor och i Norden med ett nätverk av 152 butiker. Efter en renodling av verksamheten under 2008 drivs verksamheten i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo med tillsammans 515 medarbetare.

Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

3 maj 2016 - 17 maj 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

132 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 april 2016

Värdering:

13,2 Mkr pre-money, exkl konvertibler.

Villkor:

Företrädesrätt 10:1. Varje aktie i Venue Retail Group berättigar till tio (10) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är i sin helhet är garanterad.

Samtidigt som denna företrädesemission genomgörs gör företaget även en emissin av preferensaktier till konvertibelinnehavarana.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss