Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB

Venue Retail Group AB
Gustavslundsvägen 143
16751 Bromma

Hemsida:

www.venueretail.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet accessoarer, reseeffekter och skor och i Norden med ett nätverk av 152 butiker. Efter en renodling av verksamheten under 2008 drivs verksamheten i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo med tillsammans 515 medarbetare.

Venue Retail Group AB hette tidigare Wedins Skor & Accessoarer AB.

Teckningsperiod:

14 augusti 2014 - 28 augusti 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

40-50 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, datumen är en uppskattning. Datum och exakta villkor har ännu inte bestämts eller kommunicerats.

Bolagets största ägare, Varenne AB (representerade 17,7 procent av kapitalet) och familjen Eklöf (representerande cirka 5 procent av kapitalet), har förklarat att de avser att rösta för nyemissionen samt åta sig att teckna sin andel i emissionen och garantera resterande del av nyemissionen.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till Venue Retail Group.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss