Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vendator AB

Vendator AB

Vendator AB
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma

Hemsida:

www.vendator.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vendator tillför kunskap, struktur, verktyg och kompetenta resurser som var för sig eller tillsammans skapar framgång hos företag och organisationer som vill vara ledande inom sin bransch genom att utveckla försäljningen, affärsmässigheten och kundrelationerna.

Teckningsperiod:

17 augusti 2015 - 3 september 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

14,3 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 augusti 2015

Värdering:

7,15 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av två (2) nya aktier av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om 12,4 procent av Företrädesemissionen har ingåtts med befintliga aktieägare i Bolaget. Därtill har externa emissionsgarantier om 87,6 procent inhämtats.

Uppdatering: Vendator har bytt lista från Aktietorget till First North.

Uppdaterat: 2015-08-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss