Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vendator AB

Vendator AB

Vendator AB
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma

Hemsida:

www.vendator.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Vendator tillför kunskap, struktur, verktyg och kompetenta resurser som var för sig eller tillsammans skapar framgång hos företag och organisationer som vill vara ledande inom sin bransch genom att utveckla försäljningen, affärsmässigheten och kundrelationerna.

Teckningsperiod:

16 september 2010 - 1 oktober 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,27 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

15 september 2010

Värdering:

Pre-money 17,17 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 27:50. Varje 1 A- eller B-aktie berättigar till 1 teckningsrätt av serie B. För teckning av 27 nya B-aktier erfordras 50 teckningsrätter.

Post:

4000 aktier.

Övrigt:

Vendators aktie handlas idag på Alternativa Aktiemarknaden. En notering på Aktietorget är planerad till den 22 november 2010.

Uppdaterat: 2010-09-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss