Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VEF Ltd

VEF Ltd

VEF Ltd
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, Bermuda

Hemsida:

vef.vc

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

VEF kommer primärt göra investeringar i bolag som tillhandahåller moderna finansiella tjänster, till exempel onoterade bolag aktiva inom finansiering för konsumenter, betalningslösningar och lån. VEF Ltd hette tidigare Vostok Emerging Finance Ltd.

Teckningsperiod:

18 november 2020 - 19 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

522,4 Mkr

Teckningskurs:

3,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2 089,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

VEF inledde en riktad emission på 165 850 248 aktier efter att marknaden stängt den 18 november 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 19 november.

Uppdatering: VEF sålde 165 850 248 aktier till 3,15 kr per aktie.

Uppdaterat: 2020-11-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss