Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VBG Group AB

VBG Group AB

VBG Group AB
Herman Kreftings gata 4
462 56 Vänersborg

Hemsida:

/www.vbggroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

VBG Group är en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings och försäljningsbolag i Europa, USA, Indien och Kina.

Teckningsperiod:

20 januari 2017 - 6 februari 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 800 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 januari 2017

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda, Stiftelsen VBG-SLK och Lannebo Fonder har alla åtagit sig att rösta för nyemissionen vid den kommande extra bolagsstämman samt att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen. Vidare har Lannebo Fonder garanterat teckning av eventuella aktier som inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt till ett värde om upp till 25 MSEK. Åtagandena att teckna aktier och Lannebo Fonders garantiåtagande omfattar sammantaget cirka 40 procent av nyemissionen. Utöver detta har SEB Fonder, Nordea Fonder och Swedbank Fonder, som sammanlagt äger cirka 20 procent av aktierna i VBG Group förklarat att de har för avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman samt teckna sina pro rata-andelar i nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss