Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VärmlandsMetanol AB

VärmlandsMetanol AB
Box 61
68322 Hagfors

Hemsida:

www.varmlandsmetanol.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tillverkning av metanol.

Teckningsperiod:

5 maj 2008 - 9 juni 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,1 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 april 2008

Värdering:

27 Mkr före emissionen.

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. Emissionen vänder sig även till allmänheten.

Post:

Övrigt:

Notering är planerad till Q4 2008 - Q1 2009. Noteringen skall föregås av några riktade emissioner till ett fåtal större investerare. Den kommer dessutom att föregås av s.k. private placement i vår banks regi (Swedbank). Noteringen planeras ske under senare delen av 2008 eller första delen av 2009, varvid betydande belopp skall tas in bl.a. för detaljprojektering, förfrågningsunderlag och upphandling.

Uppdaterat: 2008-05-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss