Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VärmlandsMetanol AB

VärmlandsMetanol AB
Box 61
68322 Hagfors

Hemsida:

www.varmlandsmetanol.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tillverkning av metanol.

Teckningsperiod:

18 mars 2013 - 22 april 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

11,7 Mkr

Teckningskurs:

65 kr

Likviddag:

22 april 2013

Avstämningsdag:

4 mars 2013

Värdering:

Pre-money 78,3 Mkr.

Villkor:

Öppen för både befintliga aktieägare och nya investerare. Befintliga aktieägare har företräde i form av att de garanteras att få tilldelning av 50 aktier, samt 1 aktie för varje 10-tal innehavda aktier.

Post:

1 aktie, dock minimum 50 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss