Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Värmlands Finans Sverige AB

Värmlands Finans Sverige AB

Värmlands Finans Sverige AB
Blockgatan 2 A
65341 Karlstad

Hemsida:

www.varmlandsfinans.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Värmlands Finans är i huvudsak ett factoringbolag som bedriver verksamhet inom området administration och finansiering av fakturafordringar med huvudinriktning på fakturaköp. En ytterligare tjänst som bolaget erbjuder är kreditupplysningar.

Teckningsperiod:

12 april 2012 - 30 april 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett flertal investerare i Karlstad.

Post:

Övrigt:

Observera, datum för nyemissionen är en uppskattning, beslut togs den 11 april 2012, men inga exakta datum har kommunicerats.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss